يكشنبه 6 خرداد 1397  
سایر اخبار
1
1397/2/15 شنبه دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد در کرمان

دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش وارد کرمان شدند و از قسمت های مختلف قرارگاه منطقه ای جنوب شرق نزاجا بازدید به عمل آوردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر